הקמפיין ב:
"ביצי חצר" הן ביצים שמקורן במשקים שבהם התרנגולות אינן כלואות בכלובי סוללה אלא מוחזקות במבנה מרווח יותר, הכולל יציאה לחצר.

free

מרחב מחיה נטול כלובים
ב"לולי החצר" (או "לולי מרעה חופשי", "לולי חופש") התרנגולות כלואות במרחב הכולל מבנה נטול כלובים וחצר מגודרת. היציאה לחצר מאפשרת לתרנגולות להסתובב בשטח פתוח ונרחב, עם אדמה וצמחייה. בחצר הן יכולות לממש את הצרכים הטבעיים שלהן ללכת ולרוץ, לפרוש כנפיים, לקפוץ על ענפים מוגבהים ולבחור היכן הן ישהו ברחבי הלול.

הליכה על קרקע בטוחה
רצפתם של לולי החצר מרופדת במצע רך של עפר, נסורת וכדומה. הרפד הרך מאפשר לתרנגולת ללכת ולרבוץ בנוחות, ולממש את הצורך הטבעי שהיא חשה מדי פעם, להתפלש בעפר ("אמבט חול"). הרפד והקרקע שבחצר גם מאפשרים לתרנגולת להעסיק את עצמה בפעילות הטבעית המתמשכת של ניקור באדמה לשם חיפוש ובחירת מזון.

הטלה בסתר ותחושת ביטחון
בלולי החצר מותקנים "תאי הטלה", שהם מקבצים של קופסאות סגורות למחצה, לעתים עם מעט חומר ריפוד בתוכן. תא ההטלה חשוך במקצת ומופרד במחיצות מהתאים השכנים, ולכן הוא מאפשר לתרנגולת לספק את הצורך הטבעי שלה להטיל במקום מסתור.

אספקת מזון קבועה
בלולי החצר, התרנגולת מקבלות מזון מדי יום במשך כל חייה ואסור להרעיבה ולבצע בה "השרה כפויה". כשתרנגולת חשה רעב, היא יכולה לגשת למתקן ההאכלה הקרוב ולאכול ולשתות כרצונה.

לולי מעוף (aviary)
"לול מעוף" הוא לול ללא-כלובים, שבו התרנגולות חופשיות לנוע בשטח הלול, לנוח על-גבי מוטות מוגבהים ולהשתמש בקיני הטלה מיוחדים. בניגוד ל"לולי חופש" רגילים, לולי מעוף אינם כוללים בהכרח חצר, אך נעשה בהם שימוש במימד הגובה: התרנגולות מסתובבות הן על הקרקע והן על-גבי מערכות מדפים ומוטות מנוחה במספר מפלסים, כאשר מתחת לכל "מדף" ישנו התקן לאיסוף ופינוי הלשלשת. ניצול מימד הגובה מאפשר גם חיסכון בקרקע. לולי מעוף מאפשרים לתרנגולות לבצע מגוון פעולות גופניות והתנהגותיות בסיסיות, כגון חיטוט באדמה, התעופפות, הטלה בסתר (ב"קן הטלה" חשוך ממנו נאספת הביצה אוטומטית) ואף "אמבטיית חול" לסילוק טפילים.

חופש אמיתי?
למרות השיפור המשמעותי בתנאי הכליאה, חלק מהבעיות בתעשיית הביצים ממשיכות להתקיים עדיין גם בביצי חופש – למשל, קיטום המקורים או הרג האפרוחים הזכרים. פרטים נוספים על כך ניתן למצוא בכתבה המשווה בפירוט בין לולי סוללה ולולי חצר

free
 
free
 
free
תאי הטלה ב"לול חופש"